Önceliklerimiz

 • Çocuğun kendini kabul etmesi ve bireysel varoluşunu benimsemesi.
 • Sosyal çevresindeki kişilerle sağlıklı iletişim kurması ve günlük yaşama uyum sağlaması.
 • İyi vakit geçirmesini, motive olmasını sağlayan uygun koşulların hazırlanması.
 • “Eğitmenlerle-çocuklar”, “çocuklarla-eğitmenler” ve “çocuklarla-çocuklar” arasında sağlıklı sözlü/sözsüz iletişim.
 • Bulunduğu sosyal ortamda çocuğun kendini gerçekleştirmesinin sağlanması.
 • Çocuğun grup aktivitelerine katılması, grup içinde uyum göstermesi.
 • Çocukların farklılığının bir kültürel zenginlik/çeşitlilik olarak benimsenmesinin sağlanması, bu farklılığa doğal bir yaklaşım geliştirilmesi (bireysel, cinsiyet odaklı, sosyal, kültürel vb).
 • Çeşitlilikten yarar sağlanması.

İlkelerimiz

 • İyi bir eğitim sunmak üzere; kendimizi daima geliştiririz.
 • Erken çocuk eğitimi alanında evrensel, modern, güncel yaklaşımları takip eder, benimseriz.
 • Kendimizi çocuğun tüm eğitim evrelerinde ve kişiliğinin oluşma süreçlerinde bir refakatçı olarak görürüz.
 • Çocukların, verdiklerimiz dışında farklı yolları ve faaliyetleri deneme istekleri olursa bunları izler, yarar sağlayacak şekilde hayatlarına entegre etmelerine izin veriririz.
 • Çözüm odaklı ve araştırmaya dayalı öğretme, eğitim yaklaşımımızın temelini oluşturur.
 • Her çocuğun bireysel istekleri, ihtiyaçları ve sorunlarıyla tek tek, eşit olarak ilgileniriz.
 • Kültürel çeşitliliği zenginlik olarak görürüz.


Eğitim; mutlu, yeteneklerinin farkında, özgüveni yüksek, çözüm odaklı
 ve hayata neşeyle sarılan, üretken, verimli, kendiyle barışık bir kişiliğin oluşmasını destekleyen
bütünsel ve bitmeyen bir süreçtir.

Eğitim alanları
  Beden eğitimi
  Müzik-estetik eğitimi
  Fen-teknik öğretim
  Sosyo-kültürel ve interkültürel öğretim
  Dil ve iletişim
  Beden, sağlık ve beslenme
  Din ve ahlâk bilgisi
  Matematik
  Ekoloji
  Medya eğitimi
Yukarıda saydığımız alanlarla ilgili detaylı bilgileri ve organizasyon yapılarını linkte yer alan PDF dokümanında bulabilirsiniz.

Broşürü bilgisayarınızda görüntüleyebilmek için Adobe Acrobat programına ihtiyacınız vardır. Programı buradan indirebilirsiniz.
Scroll to Top